Raquel van Haver en Lily van der Stokker

Geruime tijd hadden Raquel van Haver en Lily van der Stokker tegelijk een expositie in he Stedelijk. Naast elkaar aan weerszijden van de iconische trap.

Twee vrouwen. Daarmee houdt de overeenkomst wel zo’n beetje op. Raquel van Haver is jong en staat aan het begin van haar carrière. Lily van der Stokker is een gelauwerde kunstenaar met een lange internationale staat van Dienst.

Van Haver zet nieuwe stappen maar binnen de traditie van de schilderkunst. Van de Stokker kiest meer voor het tijdelijke en vluchtige. Haar wandschilderingen zijn inmiddels weer verdwenen achter een laag verf. Van Haver laat de rauwe werkelijkheid zien van groepen voor wie het elke dag overleven is, in diverse grote steden van de wereld. Daartegenover is van der Stokker een reporter die verslag doet vanuit de burgerij waar het leven organised en tidy is. En waar de een je de werken binnenzuigt, omhult de ander je in blijmoedige pastel tinten,

Met enige verbazing heb ik beide exposities bezocht. Het is de tegenstelling die me bezig houdt. Een rauwe werkelijkheid, betrokken en heel mooi vastgelegd, Toch ben ik blij dat ik er geen deel van uitmaak. Aan de andere kant van de trap een wereld waar ik wel deel van uitmaak. De banale trekjes fijntjes aangedikt.