Maandelijks archief: maart 2015

Mijn blog verhuisd…

Ik ben mijn kunstblog begonnen op Tumblr. Dat is me niet goed bevallen. Tumblr is er toch vooral om foto’s -evt met korte tekst- (opnieuw) wereldkundig te maken. Als je een echt blog wilt onderhouden, wringt het. De interactie met lezers is beperkt, zeker als ze geen Tumblr account hebben. Daarom stap ik over op wordpress. Wel onder een andere naam, want ‘eenpogingtot’ was, hoewel niet meer actief toch nog bezet.

Laat ik deze eerste blog afsluiten met een beeld van André Volten. Ik zag het staan in het Siegerpark. Ik vond het mooi. Enerzijds dat ruige, door het gebruik van industrieel materiaal, anderzijds dat lichtvoetig speelse, het ritme van de blokken in de ruimte, dat het zware karakter van het materiaal lijkt op te heffen.

andre_volten_siegerpark_totaal

andre_volten_siegerpark-detail

Het beeld wordt beheerd door Kunstwacht die de beelden voorziet van een infobordje met qr-code waardoor je met je smartphone makkelijk informatie over het kunstwerk kunt ophalen, best handig vind ik.

Veel informatie over het beeld vind je ook op de website buitenbeeldinbeeld.nl Een uitgebreide website over beelden in de (semi) openbare ruimte, die Lida Goede al sinds 2006 onderhoud en uitbreid! Informatie over dit beeld vind je hier.

Misschien een andere keer een uitgebreider verhaal over deze kunstenaar/beeldhouwer

Just like a bright silvery mist

Alice stapt door de spiegel
Alice stapt door de spiegel

In het boek Through the looking glass van Lewis Carol beweegt Alice zich door een spiegel die oplost ‘Just like a bright silvery mist’. In Dapiran Art Project Space is nu een expositie gaande waarin de muren van Galerie lijken op te lossen, door de fantasierijke creaties van 3 samenwerkende kunstenaars.

Uli Kürner (geluid), Anna van Suchtelen (video) en Carien Vugts (beeldend) hebben de ruimte van de Springweg 59 als uitgangspunt genomen voor een artistieke interpretatie vanuit hun eigen discipline. Niet echter als pure solisten maar refererend naar elkaars werk en door gebruik te maken van elkaars aanwezigheid. Cisca Poldervaart vervulde in dit project de rol van curator.

Uli Kürner heeft met een audiowerk, de ruimte ‘hoorbaar’ gemaakt. Tijdens de voorbereidingen van de expositie maakte hij geluidsopnamen. De opgenomen geluiden speelde hij weer af in de ruimte, om die vervolgens weer op te nemen. Door dit meerdere achter elkaar te doen en het resultaat digitaal te bewerken ontstaat een sound of geluid, die uniek is voor de ruimte.

Anna van Suchtelen heeft de historie van het pand (er heeft een viswinkel in gezeten) en de omgeving (Springweg) als uitgangspunt genomen voor een drietal video’s. In een van de video’s draagt ze een associatief verhaal voor waarin de resultaten van haar zoektocht in naar voren komen en waarin de winkel, vissen water en ijs een belangrijke rol spelen.

Foto - Anna van Suchtelen
Foto – Anna van Suchtelen

Carien Vughts heeft op een van de wanden een muurtekening aangebracht (met potlood!) waarin ze enerzijds verwijst naar karakteristieke elementen in het pand en anderzijds refereert aan het werk van de andere kunstenaars.

Plato beschreef een grot waarin mensen slechts naar de schaduwen van de werkelijkheid buiten de grot keken. Eeuwen later wilde Alice weten of er achter de reflectie in spiegel een andere werkelijkheid bestond dan degene waar ze in leefde. Nu laten kunstenaars in de expositie ‘Just like a bright silvery mist’ U ervaren dat de fysieke muren van een galerie zo maar kunnen oplossen in nieuwe werkelijkheden…

Video verslag (7m 21s) over de totstandkoming van de expositie

Dapiran Art Project Space is een kleine, maar moedige en unieke galerie in Utrecht. Voor Cathelijne Dapiran -oprichter van de galerie- is de ontstaansgeschiedenis van een kunstwerk even belangrijk als het kunstwerk zelf. De voorgeschiedenis moet boeiend zijn en het werk zelf visueel sterk. Een bezoek aan de galerie is daardoor niet eenvoudig, snel oordelen vanuit geijkte kaders wordt afgestraft, maar als beloning is er altijd de verrijking van het begrip kunst. Op de website van Cleeft is een kort interview verslag met Cathelijne te lezen

Expositie:  Just like a bright silvery mist, t/m 4 april 2015.
Galerie: Dapiran Art project space, Springweg 59, Utrecht 

Collection d’ Art (niet) zomaar een Galerie

In het Cobra Museum te Amstelveen is een expositie gaande met als thema en naam ‘Collection d’ Art’. Collection d’ Art was de Galerie -in Amsterdam- van Cora de Vries die gedurende 35 jaar (1969 – 2004) een eikpunt was in de Nederlandse kunst en galerie wereld.

Armando - Schuldig Landschap - 1975 olieverf op doek
Armando – Schuldig Landschap – 1975 olieverf op doek

Het verhaal van de Galerie en Cora de Vries is te vinden in teksten op de expositie, op de website van het museum en in de catalogus.  Het lijkt me daarom niet nuttig die hier nog een keer te herhalen.

De tentoongestelde werken zijn van kunstenaars die de galerie vertegenwoordigde en vele ervan hebben ook in Collection d’ Art gehangen. Werken van bekende kunstenaars als Armando en Karel Appel, maar ook minder bekende figuren als Bram Bogert en Alphons Freijmuth

Bram Bogert - Lestrois - 1975 - Gemengde techniek op doek
Bram Bogert – Lestrois – 1975 – Gemengde techniek op doek

Het is een bijna ontroerend overzicht van een periode waarin Nederland zich bevrijde van de knoet van kerk en staat. De burger werd individueler en had meer te besteden. Ook aan kunst werd meer geld uitgegeven en Cora was met haar galerie voor de nieuwe, maar ook ervaren kunstliefhebber, een veilige haven in de woelige wereld van de kunst. Een nuchtere Hollandse dame met twee benen op de grond, maar wel met de passie en allure die in een galerie onontbeerlijk zijn.

Jaap Hillenius - Veraf, Dichtbij - 1985 - Olieverf op doek
Jaap Hillenius – Veraf, Dichtbij – 1985 – Olieverf op doek

De tijd van Cora de Vries is definitief voorbij, maar U kunt er nog even van een mooi selectie werken uit die periode genieten in een van de mooiste expositieruimtes voor de kunst in Nederland, de bovenzaal van het Cobra museum. Hoog en ruim, maar toch overzichtelijk.

Expositie: Collection d’ Art – Een galerie, t/m 19 april 2015
Museum: Cobra Museum, Amstelveen

Links:
Museumtijdschrift
Villa del Arte
Kunstblog

Twee werelden, twee opvattingen?

Hidenori Mitsue is in 2006 van Japan naar Nederland gekomen vanwege de Hollandse meesters. Hij volgde zowel in Japan als Nederland kunstonderwijs, een periode die hij afsloot in 2009 als MFA (Nederlands Kunst Instituut, Enschede). Zijn fasicinatie voor de Nederlandse 17de eeuwse schilderkunst in duidelijk te zien in de solo expositie die hij nu heeft bij Francis Boeske Projects  in Amsterdam.

Hidenori Mitsue
Hidenori Mitsue

Op een achtergrond van een winterlandschap, een kasteeltuin maar ook alleen een stuk muur of een paar boomtakken brengt hij, oneerbiedig gezegd, ‘verfklodders’ aan. Die klodders zijn echter met zoveel precisie en beheersing aangebracht, dat ze hetzelfde gevoel voor schoonheid oproepen als het internationaal gelauwerde werk van de schilders die hij zo bewonderd.

De combinatie van tegenstelling in deze solotentoonstelling, figuratief vs abstract, oud vs nieuw, Nederlands vs Japans maakt dat je een tijd gefascineerd door de ruimte loopt en verbaasd de energieke en verfrissende werken in je opneemt. Toch slaat na enige tijd twijfel toe. Die perfectie, die beheersing en verzorging… Zie ik echt iets nieuws? Bespeur ik ergens een ontdekking? Voorzichtig moet ik tot de conclusie komen dat dat niet zo is. Het is allemaal erg bedacht en daarmee voorspelbaar.

Is dat erg? Is het daarmee geen kunst? Dat is de vraag. Het is ook een verschil tussen Westers en Oosters. Westerse kunstenaars zien zichzelf als vernieuwers, wegbereiders van de wereld van morgen, Oosterse kunstenaars volgen een meester en proberen die te evenaren of te verbeteren. Dat pad is ook heel herkenbaar in het werk van Mitsue, die in de 17de eeuwse kunst zijn meester zag/ziet en in zijn werk een eigentijdse ode brengt aan deze periode.

Hidenori Mitsue
Hidenori Mitsue

Is dit naar Westerse opvattingen echte kunst? Of het werk van een gedreven, meesterlijk ambachtsman? Oordeelt U zelf. Ik heb zonder antwoord op de vraag de galerie weer verlaten.

Expositie: Double Horizons, Hidenori Mitsue. t/m 4 april 2015
Galerie: Francis Boeske Projects, Ms. van Riemsdijkweg 41a, 1033 RC Adam